ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ:

Одержувач: ФАБІЯН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Код ЄДРПОУ: 3354913252
Телефон: +380730290888 (основний)
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 305299
S.W.I.F.T.: PBANUA2X
Розрахунковий рахунок: 29244825509100
Призначення платежу: Оплата за товари/послуги “FJ-A Barber.co”